انتقاد پیشنهاد و شکایات
 1. نام و نام خانوادگی شما:
  ورودی نامعتبر
  لطفا نام و نام خانوادگی خودتان را وارد کنید
 2. تلفن همراه:
  لطفا از اعداد استفاده کنید
  برای پیگیری و بررسی و همچنین ارتباط با شما، وارد کردن شماره تلفن معتبر ضروری می باشد
 3. ایمیل:
  ورودی نامعتبر
  برای پیگیری و بررسی و همچنین ارتباط با شما، وارد کردن شماره ایمیل معتبر ضروری می باشد
 4. انتقاد پیشنهاد و شکایات :(الزامی)
  ورودی نامعتبر
  لطفا انتقاد پیشنهاد و یا شکایات خود را به صورت کامل برای ما ارسال کنید. ما در اولین فرصت نسبت به بررسی آن اقدام خواهیم کرد.

ورود به سایت

درباره دهياري

شهدای اورین

 مشاهده نسخه قبلی سایت دهیاری اورین